හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් මත හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ මගපෙන්වීම මත හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වසම් 49 ක පිඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සිදුකරන ලදි.

FB IMG 1586418516365

90961860 1268379513552885 7304853108289437696 n

facebook 1586434560706

FB IMG 1586418533001

91412598 1268379586886211 5246386797847511040 n

91029695 1268379390219564 4488156986558382080 n

IMG f99a4df754d082d006a721a46ab83032 V

 

 

News & Events

09
Apr2020
ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය...

Scroll To Top